DSC02308-Buffalo


Meru National Park - Big 5 - Buffalo